lipiec 2022

plakat informacyjny zawierający treść

Nowe stawki opłat za dokumenty wydawane cudzoziemcom

W dniu 29 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. poz. 1583).* Dokument określa nowe wysokości opłat pobieranych za …

Nowe stawki opłat za dokumenty wydawane cudzoziemcom Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemca

Dnia 29 lipca 2022 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W nowym rozporządzeniu, podobnie jak w dotychczasowym, wskazano warunki, od których uzależnione jest uzyskanie, m.in. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. W omawianym rozporządzeniu …

Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemca Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Diia.pl – elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Polska notyfikowała Komisji Europejskiej dokument elektroniczny dostępny dla uchodźców z Ukrainy – Diia.pl , jako dokument potwierdzający ich legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwiający podróżowanie w ramach Unii Europejskiej, a także przekraczanie jej granic zewnętrznych. Aby uregulować kwestię przemieszczania się obywateli Ukrainy w ramach strefy Schengen i przekraczania granicy zewnętrznej UE, 12 lipca 2022 r. …

Diia.pl – elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Webinar dla organizacji pozarządowych „Legalny pobyt i praca w Polsce w świetle ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy”

Zapraszamy do udziału w webinarze informacyjnym „Legalny pobyt i praca w Polsce w świetle ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy”, który odbędzie się 03.08.2022 r. Do udziału zapraszamy pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, które świadczą nieodpłatne wsparcie migrantom i migrantkom z Ukrainy. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, …

Webinar dla organizacji pozarządowych „Legalny pobyt i praca w Polsce w świetle ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy” Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Specjalne zezwolenie na pobyt czasowy dla obywateli Białorusi

W ustawie o cudzoziemcach został dodany nowy typ zezwolenia na pobyt czasowy, o który będą mogli ubiegać się tylko obywatele Białorusi pod warunkiem, że przebywają na terytorium Polski na podstawie  wizy krajowej (typ D) wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy …

Specjalne zezwolenie na pobyt czasowy dla obywateli Białorusi Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Zawieszenie biegu terminów – informacja

Od 15 kwietnia do 31 grudnia 2022 r. zawieszony został bieg terminów dotyczących spraw z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców. Postępowania prowadzone w Wydziale Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego są procedowane w sposób możliwie najbardziej sprawny. Nowe wnioski przyjmowane są na bieżąco. Przepisy dotyczące zawieszenia biegu terminów wprowadziła ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o …

Zawieszenie biegu terminów – informacja Read More »

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status