plakat informacyjny zawierający treść

Informacje dotyczące Karty Polaka

Karta Polaka jest dokumentem przyznawanym osobom nieposiadającym polskiego obywatelstwa. Potwierdza przynależność do Narodu Polskiego. Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy lub osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla kogo? Możliwość złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka w Wydziale Spraw Cudzoziemców MUW obejmuje obywateli Ukrainy, Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej, …

Informacje dotyczące Karty Polaka Read More »