styczeń 2023

Dodatkowy dyżur informacyjny Punktu informacyjno-doradczego w Krakowie

W związku z realizacją działań informacyjno-doradczych w ramach projektu pn. „Małopolska otwarta” informujemy iż, z dniem 01.02.2023 r. Punkt informacyjno-doradczy (PID) uruchamia dodatkowy dyżur informacyjny. Dyżur będzie się odbywał od poniedziałku do piątku w godz. 09:30 – 13:00. Podczas dyżuru nie będzie możliwości składania dokumentów na dziennik podawczy. Inicjatywa jest organizowana w ramach Projektu Wojewody …

Dodatkowy dyżur informacyjny Punktu informacyjno-doradczego w Krakowie Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID)

W sobotę 4 lutego 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID). W ramach wydarzenia możliwe będzie: Wydarzenie jest zorganizowane w ramach Projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach …

Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID) Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID)

W dniu 28 stycznia 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID). W ramach wydarzenia możliwe będzie: dołączenie dokumentów do spraw w toku, uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku, uzyskanie informacji ogólnych dotyczących …

Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID) Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia określającego minimalne wynagrodzenie za pracę od początku obecnego roku, zmianie uległy istotne z punktu widzenia zatrudniania cudzoziemców przepisy. Na rok 2023 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2023 r. …

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID)

W dniu 14 stycznia 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID). W ramach wydarzenia możliwe będzie: Uwaga! Dokonanie rezerwacji w celu odbioru karty pobytu jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu wiadomości sms o możliwości …

Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID) Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Małopolska otwarta. Projekt Wojewody Małopolskiego

Ruszył realizowany przez Wydział Spraw Cudzoziemców oraz Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie projekt Małopolska otwarta. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) w partnerstwie z Województwem Małopolskim.  Projekt będzie obejmował kompleksową, efektywną i szybką realizację zadań z zakresu integracji obywateli państw trzecich (OPT) ze szczególnym ukierunkowaniem na obywateli Ukrainy, …

Małopolska otwarta. Projekt Wojewody Małopolskiego Read More »

Podsumowanie Projektu I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA. Projekt Wojewody Małopolskiego dedykowany obywatelom państw trzecich

9 maja 2024 r. złożony w ramach projektu nr 15/10-2019/OG-FAMI pn. „I 3 INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA. Projekt Wojewody Małopolskiego dedykowany obywatelom państw trzecich” realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji raport końcowy został zaakceptowany pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Jednocześnie ostateczna kwota kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu wyniosła 22 865 950,54 PLN w tym …

Podsumowanie Projektu I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA. Projekt Wojewody Małopolskiego dedykowany obywatelom państw trzecich Read More »

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status