- Informacja i infolinia dla obywateli Państw trzecich -

INFO

OPT

12 210 20 20

- Informacja i infolinia dla obywateli Państw trzecich -

INFO

OPT

12 210 20 20

-Infolinia/Informacja-

Kraków, ul. Przy Rondzie 6

Od 1 stycznia 2023 r. obywatele Białorusi, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy dla osób przebywających w Polsce na podstawie tzw. wizy humanitarnej, mogą uzyskać polski dokument podróży dla cudzoziemca. W dniu 21 marca br. wszedł w życie nowy wzór wniosku w tej sprawie.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu.

W dniu 25 marca 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

Wydarzenie organizowane w ramach Projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt.: „Małopolska otwarta”.

Z dniem 24 sierpnia 2023 r. przestaną obowiązywać specjalne rozwiązania dla cudzoziemców wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Przepisy uchyliła ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status