Wydzial SC

Wydarzenie – Dzień otwarty INFO.OPT

W związku z realizacją działań informacyjnych w ramach projektu pn. ”I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA – II etap”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Wydział Spraw Cudzoziemców zaprasza na Dzień otwarty INFO.OPT. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 25 maja 2024 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w …

Wydarzenie – Dzień otwarty INFO.OPT Read More »

Wydział Spraw Cudzoziemców – ważny komunikat

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2024 r. informacja bezpośrednia oraz punkt przyjmowania dodatkowych dokumentów w sprawach obywateli państw trzecich będą działać w godzinach 7:30 – 15:00. Ponadto informujemy iż, 1 oraz 3 maja 2024 r. Urząd będzie nieczynny. W sprawach legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich w Polsce, zachęcamy do kontaktu z Infolinią/Informacją …

Wydział Spraw Cudzoziemców – ważny komunikat Read More »

„Legalizacja pobytu dla studentów cudzoziemców w Polsce – obywatele Mongolii” – 06.04.2024 r.

W dniu 06.04.2024 r. w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW w Krakowie odbyło się szkolenie stacjonarne dla studentów z Mongolii pn: „Legalizacja pobytu dla studentów cudzoziemców w Polsce – obywatele Mongolii”. Podczas spotkania pracownik Wydziału Spraw Cudzoziemców omówił procedurę legalizacji pobytu, a także wyjaśnił i rozwiązał najczęstsze błędy związane ze składanymi wnioskami. Studenci z dużym …

„Legalizacja pobytu dla studentów cudzoziemców w Polsce – obywatele Mongolii” – 06.04.2024 r. Read More »

„Wokół INFO.OPT” – spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

W dniu 17 kwietnia 2024 r. w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW w Krakowie odbędzie się spotkanie informacyjne. Do udziału zapraszamy na osoby związane z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz obywateli państw trzecich (wspierają migrantów spoza UE). Celem spotkania jest budowanie dobrych relacji i wymiana informacji z przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych we wsparcie …

„Wokół INFO.OPT” – spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych Read More »

Wydarzenie – Dzień otwarty INFO.OPT

W związku z realizacją działań informacyjnych w ramach projektu pn. ” I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA – II etap”, współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Wydział Spraw Cudzoziemców zaprasza na Dzień otwarty INFO.OPT. Wydarzanie odbędzie się w sobotę 13 kwietnia 2024 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego …

Wydarzenie – Dzień otwarty INFO.OPT Read More »

Projekt I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA – II etap

Wojewoda Małopolski uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA – II etap”. Beneficjentami projektu są obywatele państw trzecich przebywający w Polsce legalnie, zarówno nowo przybyli do Polski, jak i cudzoziemcy mieszkający już na terenie województwa małopolskiego oraz w innych regionach kraju. Kluczowym działaniem projektu jest prowadzenie skutecznej polityki informacyjnej …

Projekt I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA – II etap Read More »

Praca Urzędu w okresie świątecznym – ważny komunikat

Informujemy, iż w dniu 29 marca 2024 r. informacja bezpośrednia oraz punkt przyjmowania dodatkowych dokumentów w sprawach obywateli państw trzecich będą działać w godzinach 7:30 – 12:00. Przypominamy, iż dokumenty można dostarczać wyłącznie do spraw w toku. Ponadto informujemy, iż w dniu 1 kwietnia 2024 r. Urząd będzie nieczynny.

Szkolenie dla pracodawców: „Najczęściej spotykane błędy we wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę” – 29.02.2024 r.

W dniu 29 lutego 2024 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się szkolenie dla pracodawców pn: „Najczęściej spotykane błędy we wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę”. Szkolenie było skierowane do przedsiębiorców, którzy zatrudniają obcokrajowców oraz osób zainteresowanych procedurami legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich z naszego regionu. Celem spotkania …

Szkolenie dla pracodawców: „Najczęściej spotykane błędy we wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę” – 29.02.2024 r. Read More »

Dzień otwarty INFO.OPT

W sobotę 9 marca 2024 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się drugi w tym roku, Dzień otwarty INFO.OPT. W ramach wydarzenia możliwe będzie: Inicjatywa jest skierowana dla cudzoziemców – obywateli państw trzecich, którzy aktualnie są w trakcie procedury …

Dzień otwarty INFO.OPT Read More »

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony do 30 czerwca 2024 r. Ustawa dokonująca zmian w przepisach została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 22 lutego br. Po wejściu …

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową Read More »

plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Dzień otwarty INFO.OPT

W sobotę 17 lutego 2024 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Dzień otwarty INFO.OPT. W ramach wydarzenia możliwe będzie:

plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Przedłużenie obowiązywania zaświadczeń o objęciu ochroną czasową do 4 marca 2025 r.

Mechanizm ochrony czasowej uruchomiony decyzją wykonawczą Rady UE w marcu 2022 r. początkowo na rok, został ponownie przedłużony na kolejny rok do 4 marca 2025 r. W związku z tym, analogicznemu przedłużeniu ulega również termin obowiązywania wydanych dotychczas zaświadczeń o objęciu ochroną czasową. Osoby, które otrzymały w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców zaświadczenie o objęciu ochroną …

Przedłużenie obowiązywania zaświadczeń o objęciu ochroną czasową do 4 marca 2025 r. Read More »

plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi? Handel Ludźmi to przestępstwo!

Pamiętaj, że na każdym kroku możesz stać się ofiarą handlu ludźmi. Zwróć uwagę, że jeżeli ktoś: Jesteś w Polsce i czujesz się zagrożony/a, obawiasz się o swoje życie, bo ktoś: to oznacza, że możesz być ofiarą przestępstwa handlu ludźmi. Jeśli potrzebujesz pomocy lub podejrzewasz, że możesz być ofiarą handlu ludźmi działaj niezwłocznie i zaalarmuj Policję, Straż …

Jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi? Handel Ludźmi to przestępstwo! Read More »

plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego

Zachęcamy do korzystania z materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego przygotowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Na stronie dostępne są programy dla poziomów A1 („Polski na dobry start”), A2 z elementami B1,  B1 z elementami B2 („Z językiem polskim każdego dnia”) oraz materiały dla dzieci. Podręczniki, ćwiczenia, materiały audio i poradniki metodyczne można …

Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego Read More »

plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Podsumowanie Projektu Wojewody Małopolskiego „Małopolska otwarta”

Z dniem 31.12.2023 r. Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zakończył realizację Projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Głównym celem projektu była kompleksowa, efektywna i szybka realizacja zadań z zakresu integracji obywateli państw trzecich (OPT) ze szczególnym ukierunkowaniem na obywateli Ukrainy, …

Podsumowanie Projektu Wojewody Małopolskiego „Małopolska otwarta” Read More »

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status