Wydzial SC

plakat informacyjny zawierający treść

Nowe stawki opłat za dokumenty wydawane cudzoziemcom

W dniu 29 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. poz. 1583).* Dokument określa nowe wysokości opłat pobieranych za …

Nowe stawki opłat za dokumenty wydawane cudzoziemcom Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemca

Dnia 29 lipca 2022 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W nowym rozporządzeniu, podobnie jak w dotychczasowym, wskazano warunki, od których uzależnione jest uzyskanie, m.in. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. W omawianym rozporządzeniu …

Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemca Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Diia.pl – elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Polska notyfikowała Komisji Europejskiej dokument elektroniczny dostępny dla uchodźców z Ukrainy – Diia.pl , jako dokument potwierdzający ich legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwiający podróżowanie w ramach Unii Europejskiej, a także przekraczanie jej granic zewnętrznych. Aby uregulować kwestię przemieszczania się obywateli Ukrainy w ramach strefy Schengen i przekraczania granicy zewnętrznej UE, 12 lipca 2022 r. …

Diia.pl – elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Webinar dla organizacji pozarządowych „Legalny pobyt i praca w Polsce w świetle ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy”

Zapraszamy do udziału w webinarze informacyjnym „Legalny pobyt i praca w Polsce w świetle ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy”, który odbędzie się 03.08.2022 r. Do udziału zapraszamy pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, które świadczą nieodpłatne wsparcie migrantom i migrantkom z Ukrainy. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, …

Webinar dla organizacji pozarządowych „Legalny pobyt i praca w Polsce w świetle ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy” Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Specjalne zezwolenie na pobyt czasowy dla obywateli Białorusi

W ustawie o cudzoziemcach został dodany nowy typ zezwolenia na pobyt czasowy, o który będą mogli ubiegać się tylko obywatele Białorusi pod warunkiem, że przebywają na terytorium Polski na podstawie  wizy krajowej (typ D) wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy …

Specjalne zezwolenie na pobyt czasowy dla obywateli Białorusi Read More »

plakat informacyjny zawierający treść

Zawieszenie biegu terminów – informacja

Od 15 kwietnia do 31 grudnia 2022 r. zawieszony został bieg terminów dotyczących spraw z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców. Postępowania prowadzone w Wydziale Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego są procedowane w sposób możliwie najbardziej sprawny. Nowe wnioski przyjmowane są na bieżąco. Przepisy dotyczące zawieszenia biegu terminów wprowadziła ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o …

Zawieszenie biegu terminów – informacja Read More »

Plakat informacyjny zawierający tekst

Sobota Informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców 9.07.2022 r.

W sobotę 9 lipca 2022 r., w godzinach od 8:00 do 16:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Sobota Informacyjna dedykowana kierowcom międzynarodowym. W ramach wydarzenia możliwe będzie: Złożenie wniosku dotyczącego legalizacji pobytu po wcześniejszej rezerwacji terminu dla obywateli Ukrainy, którzy wykonują pracę jako kierowcy …

Sobota Informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców 9.07.2022 r. Read More »

Plakat informacyjny zawierający tekst

Punkty potwierdzające Profil Zaufany ePUAP w Krakowie

Profil Zaufany to osobisty, bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu można załatwiać większość spraw urzędowych przez Internet. Wymogiem założenia Profilu Zaufanego jest posiadanie polskiego numeru PESEL (to numer z polskiego systemu ewidencji ludności). Co można załatwić przy użyciu Profilu Zaufanego? Zalogować do Internetowego Konta Pacjenta (IKP), Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej, Załatwić wiele spraw urzędowych …

Punkty potwierdzające Profil Zaufany ePUAP w Krakowie Read More »

Plakat informacyjny zawierajacy tekst

Informacja dla obywateli Ukrainy – kierowców w transporcie międzynarodowym

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022r. z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i podjęli lub zamierzają podjąć w Polsce pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym mogą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski. Warunkiem rozpatrywania …

Informacja dla obywateli Ukrainy – kierowców w transporcie międzynarodowym Read More »

Plakat informacyjny zawierający tekst

Sobota Informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców 28.05.2022 r.

W sobotę 28 maja 2022 r., w godzinach od 8:00 do 16:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Sobota Informacyjna dedykowana kierowcom międzynarodowym. W ramach wydarzenia możliwe będzie: Złożenie wniosku dotyczącego legalizacji pobytu po wcześniejszej rezerwacji terminu dla obywateli Ukrainy, którzy wykonują pracę jako kierowcy …

Sobota Informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców 28.05.2022 r. Read More »

Plakat informacyjny zawierający tekst

Ważny komunikat – zniesienie stanu epidemii

Informujemy iż, 16 maja 2022 r. stan epidemii w Polsce został zniesiony, jednak w dalszym ciągu  będzie obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego. Przypominamy iż, w związku z ustawą covidową i wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce ważność kart pobytu, wiz i ruchu bezwizowego pozostaje przedłużona do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu. W …

Ważny komunikat – zniesienie stanu epidemii Read More »

Plakat zawierający tekst

Przedłużanie wiz dla kierowców w transporcie międzynarodowym

Kogo dotyczy wniosek? Ustawa specjalna o pomocy obywatelom Ukrainy daje podstawę do umieszczania przez wojewodów naklejek wizowych w dokumentach podróży ukraińskich kierowców realizujących międzynarodowy transport drogowy, których wizy krajowe uprawniają do pobytu w okresie krótszym niż 1 rok i uległy przedłużeniu z mocy prawa do 31.12.2022. Należy podkreślić, że jeśli liczba dni pobytu wskazana w …

Przedłużanie wiz dla kierowców w transporcie międzynarodowym Read More »

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status