plakat informacyjny zawierający treść

Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemca

Dnia 29 lipca 2022 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W nowym rozporządzeniu, podobnie jak w dotychczasowym, wskazano warunki, od których uzależnione jest uzyskanie, m.in. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. W omawianym rozporządzeniu …

Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemca Read More »