Co zrobić w przypadku zmiany pracodawcy?

Zmiana pracodawcy

Cudzoziemiec powinien wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli zmienia:

  • stanowisko, lub
  • wymiar czasu pracy, lub
  • rodzaj umowy, lub
  • wynagrodzenie na niższe niż określone w zezwoleniu.

W przypadku rozpoczęcia wykonywania pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu wymagane jest uzyskanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę!

UTRATA PRACY = ZŁOŻENIE NOWEGO WNIOSKU

ZMIANA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA U TEGO SAMEGO PRACODAWCY = ZMIANA DO DECYZJI

Zmiana zezwolenia nie jest wymagana w przypadku zmiany nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy, a także w przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części przez inny podmiot (zob. art. 119 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).

Więcej informacji o zmianie do decyzji znajdziesz tutaj.

Jeżeli postępowanie o udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie zostało jeszcze zakończone, a zmieniłeś już pracodawcę możesz starać się o wydanie decyzji na innego pracodawcę w ramach postępowania, które się już toczy (nie ma potrzeby składania nowego wniosku).

Jakie kroki należy podjąć:

  • niezwłocznie poinformować Urząd o tym fakcie składając podanie o wydanie decyzji na nowego pracodawcę
  • dostarczyć do postępowania dokumenty dotyczące nowego pracodawcy i wykonywanej u niego pracy, tj.:
  • załącznik nr 1,
  • potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, np. ZUS ZUA,
  • informacja starosty/zezwolenie na pracę.

Materiały do pobrania

Podanie o zmianę do decyzji

Podanie wydanie decyzji na nowego pracodawcę

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status