Cudzoziemcu, uważaj na oszustów i fałszywe SMS-y!

Ostrzegamy przed fałszywymi SMS-ami z informacją o rzekomym wszczęciu przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie postępowania o uchylenie zezwolenia na pobyt. W piątek 9 lipca 2021 r. nasz Urząd otrzymał zgłoszenie o takim incydencie. Sprawę zgłosiliśmy już na Policję.

Podkreślamy, że Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wysyła wiadomości tekstowych o takiej treści. Podejrzane SMS-y prosimy potraktować jako oszustwo.

W żadnym wypadku nie należy odpowiadać ani oddzwaniać pod wskazany w wiadomości numer. Jeśli SMS zawierałaby dodatkowo odnośnik do strony internetowej, to prosimy go nie otwierać!

Każdą próbę oszustwa tego typu należy zgłosić na Policję albo pracownikowi Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW bezpośrednio w czasie umówionej wizyty lub dzwoniąc pod numer tel.: 12 210 20 20.

🇬🇧 Foreigners, beware of scammers and fake text messages!

We would like to warn you against fake SMS with information about the alleged initiation of proceedings by Małopolski Urząd Wojewódzki in Kraków to cancel your residence permit. On Friday, 9 July 2021, our Office received a notification of such an incident. We have already reported the matter to the Police.

We would like to note that Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego does not send text messages with such content. Suspicious text messages should be treated as a scam.

You should never answer or call back the number indicated in this type of messages. If the text message contains a link to a website, do not open it!

Any attempt to commit this type of fraud should be reported to the Police or to an employee of the Wydział Spraw Cudzoziemców MUW during an appointment or by calling: 12 210 20 20.

🇺🇦 Обережно – шахраї та фальшиві СМС!

Попереджаємо про фальшиві СМС з інформацією про ймовірне порушення справи Малопольським воєводським управлінням в Кракові про анулювання дозволу на проживання. У п’ятницю, 9 липня 2021 року, в наше управління надійшла заява про подібний інцидент. Справу передано вже поліції.

Наголошуємо, що Відділ у справах іноземців Малопольського воєводського управління не надсилає текстові повідомлення із подібним змістом. Будь ласка, ставтеся до підозрілих СМС як до шахрайства.

За жодних обставин не можна відповідати ані передзвонювати за номером, вказаним у повідомленні. Якщо в СМС є посилання на сайт, у жодному разі не відкривайте його!

Про будь-які спроби шахрайства такого типу слід повідомляти поліцію або співробітника Відділу у справах іноземців Малопольського воєводського управління безпосередньо під час зустрічі за попередньою домовленістю або за телефоном 12 210 20 20.

 🇷🇺 Осторожно – мошенники и ложные СМС!

Предупреждаем о ложных СМС с информацией о предполагаемом возбуждении дела Малопольским воеводским управлением в Кракове об аннулировании вида на жительство. В пятницу, 9 июля 2021 года, в наше управление поступило заявление о подобном инциденте. Дело передано уже в полицию.

Подчеркиваем, что Отдел по делам иностранцев Малопольского воеводского управления не отправляет текстовые сообщения с таким содержанием. Пожалуйста, относитесь к подозрительным СМС как к мошенничеству.

Ни при каких обстоятельствах нельзя отвечать или перезванивать по номеру, указанному в сообщении. Если в СМС есть ссылка на сайт, ни в коем случае не открывайте её!

О любых попытках мошенничества такого типа следует сообщать в полицию или сотруднику Отдела по делам иностранцев Малопольского воеводского управления непосредственно во время встречи по предварительной договоренности или по телефону 12 210 20 20.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status