Czym jest stampila w paszporcie?

Czym jest stampila?

Stampila (pieczątka) jest potwierdzeniem złożenia wniosku o udzielenie pobytu czasowego/stałego/rezydenta długoterminowego UE.

Aby wojewoda mógł umieścić ją w paszporcie cudzoziemca, złożony wniosek musi spełnić dwa podstawowe warunki, tj.:

  • nie może zawierać braków formalnych oraz
  • został złożony najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium RP

Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy/stały/rezydenta długoterminowego UE stanie się ostateczna (tj. postępowanie zostanie zakończone).

Ważne! Długotrwałość procedury nie wpływa na utratę legalności pobytu cudzoziemca – jeżeli w trakcie oczekiwania na wydanie decyzje wygaśnie Twoja obecna podstawa pobytu (np. zakończy się ważność ruchu bezwizowego lub wizy) to Twój pobyt na terytorium RP wciąż będzie legalny aż zakończenia postępowania. Oznacza to, że po złożeniu wniosku stampila w paszporcie jest potwierdzeniem posiadania legalnego pobytu na terytorium RP.

Pamiętaj! W przypadku zawieszenia postępowania stampila w paszporcie nie gwarantuje legalnego pobytu.

Co zrobić, gdy pieczątka nie została umieszczona w paszporcie?

Jeżeli po złożeniu wniosku pracownik urzędu nie umieścił pieczątki w paszporcie oznacza to, że wniosek, który złożyłeś posiada braki formalne (np. brak załącznika nr 1 lub opłaty).

W takim przypadku:

  1. uzupełnij brakujące dokumenty
  2. czekaj na pismo o wszczęciu postępowania (jest to pierwsze pismo w sprawie) wysłane z urzędu

Co zrobić, gdy wysłałem wniosek pocztą?

Gdy wniosek nie został złożony w urzędzie nie pobierane są także odciski palców, co uniemożliwia umieszczenie stampili w paszporcie. Aby uzyskać pieczątkę należy poczekać na korespondencję z urzędu, wyślemy w niej wezwanie na osobiste stawiennictwo w celu złożenia odcisków linii papilarnych (dokładny dzień, miejsce i godzinę). Po ich złożeniu pracownik sprawdzi Twój wniosek i jeżeli nie będzie w nich żadnych braków formalnych będzie mógł umieścić w Twoim paszporcie stampilę potwierdzającą złożenie wniosku.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status