Dodatkowy dyżur informacyjny Punktu informacyjno-doradczego w Krakowie

W związku z realizacją działań informacyjno-doradczych w ramach projektu pn. „Małopolska otwarta” informujemy iż, z dniem 01.02.2023 r. Punkt informacyjno-doradczy (PID) uruchamia dodatkowy dyżur informacyjny. Dyżur będzie się odbywał od poniedziałku do piątku w godz. 09:30 – 13:00.

Podczas dyżuru nie będzie możliwości składania dokumentów na dziennik podawczy.

Inicjatywa jest organizowana w ramach Projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt.: „Małopolska otwarta”.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status