plakat informacyjny zawierający treść

Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID)

W dniu 14 stycznia 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

W ramach wydarzenia możliwe będzie:

  • dołączenie dokumentów do spraw w toku,
  • uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,
  • uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
  • umówienie terminu na złożenie wniosku,
  • umówienie terminu w celu odbioru karty pobytu,
  • uzupełnienie braków formalnych w formie pobrania odcisków palców – dotyczy wniosków złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego.

Uwaga! Dokonanie rezerwacji w celu odbioru karty pobytu jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu wiadomości sms o możliwości odbioru karty pobytu.

Wydarzenie jest zorganizowane w ramach Projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt.: „Małopolska otwarta” oraz budżetu państwa.

logotypy
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status