Jak odwołać się od decyzji dot. zezwolenia na pracę?

Tryb odwoławczy – zezwolenia na pracę

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego (odwołanie można wysłać za pomocą poczty lub złożyć je na Dzienniku Podawczym).

Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie można złożyć w siedzibie Urzędu bez uprzedniej rezerwacji wizyty.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, jednak pamiętaj, że opisanie powodu jego złożenia może pomoc organowi wyższej instancji w podjęciu oczekiwanego przez nas rozstrzygnięcia.

W jakich przypadkach mogę odwołać się od decyzji?

Odwołanie możesz złożyć w każdym przypadku, jeżeli jesteś niezadowolony z wydanej przez urząd decyzji. Odwołać można się zarówno od decyzji pozytywnej, jak i negatywnej.

Pamiętaj! Przed rozpatrzeniem odwołania przez organ wyższej instancji (tj. Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) nie możesz starać się o wydanie kolejnej decyzji w tej samej sprawie w I instancji, tj. w Małopolski Urzędzie Wojewódzkim.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status