Legalna praca dla obywateli
Ukrainy w Polsce

Kogo dotyczą przepisy?

Jeżeli jesteś:

  • obywatelem Ukrainy lub współmałżonkiem obywatela Ukrainy i posiadasz obywatelstwo innego kraju oraz przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcesz pozostać w Polsce lub
  • obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce legalnie na podstawie innych dokumentów np. zezwolenia na pobyt czasowy, wizy – nie ma znaczenia, od kiedy jesteś w Polsce

Możesz legalnie pracować u każdego pracodawcy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń.

Co powinien zrobić obywatel Ukrainy, aby podjąć pracę?

Aby podjąć pracę powinieneś uzyskać numer PESEL.  Na podstawie zgłoszenia pracodawcy pracujesz legalnie. Nie potrzebujesz nowego zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu pracy, lub zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

W przypadku zmiany pracodawcy wystarczy tylko zgłoszenie pracodawcy.

Co powinien zrobić pracodawca aby zatrudnić obywatela Ukrainy?

Aby legalnie zatrudniać obywatela Ukrainy jedynym obowiązkiem pracodawcy jest powiadomienie właściwego urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy (oznacza to, że ww. zgłoszenie nie musi poprzedzać rozpoczęcia wykonywania pracy).

Zawiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy pracodawca wysyła elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status