plakat informacyjny zawierający tekst

Nie możesz stawić się na wyznaczony termin złożenia wniosku? Poinformuj nas!

Przypominamy, iż wcześniejsza rezerwacja terminu w sprawie złożenia wniosku o pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE lub wniosku legalizującego pobyt obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest możliwa wyłącznie poprzez adres e-mail rezerwacja.opt@muw.pl.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Cudzoziemców MUW dla obywateli Państw Trzecich mieszkających na terytorium Województwa Małopolskiego, w razie wystąpienia sytuacji, w której osoba rezerwująca termin wie, iż nie będzie osiągalna w danym terminie, należy o tym niezwłocznie poinformować, aby termin mógł zostać nadany prawidłowo. W tym celu należy kontaktować się na podany adres e-mail: rezerwacja.opt@muw.pl.

W przypadku braku takiej informacji, strona może uzyskać odmowę przy ewentualnej próbie zmiany terminu.

Zachęcamy do zapoznania się z całością regulaminu rezerwacji e-mail, który jest dostępny na stronie: https://infoopt.pl/umow-sie-na-wizyte-2/

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status