Obsługa klienta w Wydziale Spraw Cudzoziemców

ODBIÓR KARTY POBYTU

O możliwość odbioru karty pobytu zostaniesz poinformowany za pośrednictwem smsa, który zostanie wysłany na numer telefonu, który podałeś we wniosku. Z uwagi na aktualną sytuację, jeśli nie dokonałeś wcześniej opłaty za kartę pobytu, potwierdzenie dokonania opłaty musisz przedstawić dopiero przy odbiorze karty pobytu.

Link do rezerwacji terminu do odbioru karty pobytu
http://okp.muw.pl/

Po otrzymaniu terminu, kartę będziesz mógł odebrać w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców znajdującym na ulicy Przy Rondzie 6 w Krakowie w Sali obsługi numer 2.
Kartę pobytu możesz odebrać w godzinach otwarcia Wydziału:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Dane do opłaty za kartę pobytu:
Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000
Tytuł przelewu: imię i nazwisko cudzoziemca, karta pobytu

Ważna informacja: Przyjmujemy tylko osoby, z którymi się wcześniej skontaktujemy. Prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na zawiadomienie sms o możliwości odbioru karty.

WYMIANA KARTY POBYTU

Jeśli chcesz zarezerwować termin na złożenia wniosku o wymianę karty możesz to zrobić wyłącznie poprzez dedykowany adres e-mail: rezerwacja.opt@muw.pl

Aby otrzymać termin na złożenie wniosku o wymianę karty prześlij następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Obywatelstwo
 • Numer telefonu
 • Obecną podstawę legalnego pobytu
 • Termin wygaśnięcia obecnej podstawy legalnego pobytu
 • Podstawę składania wniosku
 • Miejsce składania wniosku

W tytule wiadomości należy wpisać: wymiana karty. Odpowiedź z wyznaczonym terminem spotkania otrzymasz w ciągu kilku dni roboczych.

Następnym krokiem, będzie stawienie się na wyznaczony termin do siedziby Wydziału – Ul. Przy Rondzie 6 Kraków, sala obsługi parter (od wejścia – prawa strona budynku). Pracownicy na stanowisku, posiadają listy zapisanych osób na podstawie których będą o odpowiedniej godzinie prosić o podejście do swojego stanowiska.

ODBIÓR DECYZJI

Z uwagi na ograniczenie bezpośredniej obsługi w Urzędzie, Twoja decyzja zostanie wysłana do Ciebie za pośrednictwem poczty na adres, który podałeś we wniosku. Obecnie nie ma możliwości odbioru decyzji osobiście w siedzibie Urzędu.

Po otrzymaniu decyzji oczekuj na kontakt z Urzędu o możliwości odbioru karty pobytu.

Pamiętaj! Nie musisz informować nas o tym, że odebrałeś decyzję ani wysyłać prośby/ podania o wydruk karty. W tej sprawie sami skontaktujemy się z Tobą wysyłając do Ciebie smsa o możliwości zarejestrowania się na odbiór karty pobytu.

REZERWACJA TERMINU OPT

Jeśli chcesz zarezerwować termin na złożenia wniosku o pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE możesz to zrobić wyłącznie poprzez dedykowany adres e-mail: rezerwacja.opt@muw.pl

Aby otrzymać termin na złożenie wniosku prześlij następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Obywatelstwo
 • Numer telefonu
 • Obecną podstawę legalnego pobytu
 • Termin wygaśnięcia obecnej podstawy legalnego pobytu
 • Podstawę składania wniosku
 • Miejsce składania wniosku

Odpowiedź z wyznaczonym terminem spotkania otrzymasz w ciągu kilku dni roboczych.

Następnym krokiem, będzie stawienie się na wyznaczony termin do siedziby Wydziału – Ul. Przy Rondzie 6 Kraków, sala obsługi parter (od wejścia – prawa strona budynku). Pracownicy na stanowisku, posiadają listy zapisanych osób na podstawie których będą o odpowiedniej godzinie prosić o podejście do swojego stanowiska.

Pamiętaj! Jeśli wysłałeś wniosek pocztą to NIE rezerwuj terminu na złożenie wniosku.

Wzór tabeli do rezerwacji (pobierz)
Instrukcja i regulamin rezerwacji e-mail

Uwaga: w przypadku zgłoszenia się na salę obsługi na wyznaczony poprzez system rezerwacji termin z nieprawidłowym formularzem wniosku lub bez wypełnionego właściwego dla swojej aplikacji wniosku pobytowego a także bez wymaganych kopii wniosku oraz załącznika nr 1,
Urząd zastrzega sobie prawo do możliwości odmowy realizacji wizyty. W takim przypadku konieczne będzie ustalenie nowego terminu rezerwacji lub skorzystanie z innych dostępnych form złożenia wniosku (np. przesłanie wniosku na pośrednictwem operatora pocztowego).

DZIENNIK PODAWCZY

Dokumenty można dostarczać wyłącznie do spraw, które są w toku w godzinach pracy Wydziału:

 • w poniedziałki 7:00 – 18:00
 • od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Jeżeli chcesz dostarczyć dodatkowe dokumenty możesz to zrobić także za pośrednictwem poczty.

OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ

Złożenie wniosków dla obywateli UE jest możliwe WYŁĄCZNIE po uprzedniej rezerwacji terminu. Jeżeli chcesz umówić się na złożenie wniosku o rejestrację pobytu obywatela UE lub wniosku o przyznanie prawa stałego pobytu dla obywatela UE skontaktuj się z nami mailowo: ue@muw.pl .

Oczekuj na wezwanie ze strony Urzędu. Na spotkanie w urzędzie należy stawić się wyznaczonym przez nas terminie wraz z ważnym paszportem oraz z dokumentami określonymi w wezwaniu.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ

Pracodawco, wnioski dotyczące zezwoleń na pracę wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć za pośrednictwem poczty lub elektronicznie poprzez portal www.praca.gov.pl

Uwaga – w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę konieczne jest załączenie oryginału informacji starosty. W przypadku składania wniosku elektronicznie, oryginał informacji starosty należy dostarczyć do Urzędu za pośrednictwem poczty.

Decyzja zostanie wysłana do Ciebie pocztą lub w przypadku złożenia wniosku przez portal www.praca.gov.pl – elektronicznie.

ZAPROSZENIA

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu
Wydział Spraw Cudzoziemców
Ul. Jagiellońska 52
33-300 Nowy Sącz

Zaproszenie zostanie wysłane do Ciebie za pośrednictwem poczty na adres, który podałeś we wniosku. Obecnie nie ma możliwości odbioru zaproszenia osobiście w siedzibie Urzędu.

BRAKI FORMALNE DO WNIOSKU

Braki formalne (w tym osobiste stawiennictwo, oddanie odcisków linii papilarnych) mogą być uzupełniane JEDYNIE w terminach wyznaczonych przez Urząd.

Jeżeli wysłałeś wniosek pocztą oczekuj na kontakt z Urzędu. Na spotkanie w Urzędzie należy stawić się wyznaczonym przez nas terminie wraz z ważnym paszportem oraz z dokumentami określonymi w wezwaniu.

PRZESŁUCHANIA I ZAPOZNANIA Z AKTAMI

Oczekuj na wezwanie ze strony Urzędu. Na spotkanie w urzędzie należy stawić się wyznaczonym przez nas terminie wraz z ważnym paszportem oraz z dokumentami określonymi w wezwaniu.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą, która nie włada językiem polskim, na przesłuchanie staw się wraz z tłumaczem.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status