Opłaty

Opłaty

 

Opłaty skarbowe od wydania zezwolenia (płatne z chwilą złożenia wniosku)

Czego dotyczy opłata
Stawka opłaty skarbowej
Dane do płatności

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę

440 zł

Wydział Podatków i Opłat UMK

Kraków, aleja Powstania Warszawskiego 10

Nr rachunku:

PKO Bank Polski S.A.

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

440 zł

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i w celu korzystania z mobilności długoterminowej

440 zł

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową

170 zł

Zezwolenia na pobyt czasowy – pozostałe przypadki (np. studia, połączenie z rodziną, pobyt z obywatelem RP, mobilności, oddelegowanie pracownika, inne okoliczności)

340 zł

Zezwolenie na pobyt stały

640 zł

Wydział Podatków i Opłat UMK

Kraków, aleja Powstania Warszawskiego 10

Nr rachunku:

PKO Bank Polski S.A.

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

640 zł

Rejestracja zaproszeń cudzoziemców

27 zł

Przedłużanie wizy krajowej

406 zł

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

10 zł

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu:

1. jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub

85 zł

Wydział Podatków i Opłat UMK

Kraków, aleja Powstania Warszawskiego 10

Nr rachunku:

PKO Bank Polski S.A.

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

2. obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista, lub

340 zł

3. obecności cudzoziemca na terytorium RP wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.

85 zł

Karty pobytu

Czego dotyczy opłata
Stawka
Dane do płatności
Wydanie lub wymiana karty pobytu

100 zł

Małopolski Urząd Wojewódzki

Kraków, ul. Przy Rondzie 6

Nr rachunku:

NBP Oddział Okręgowy w Krakowie

08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Wydanie lub wymiana karty pobytu dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów

50 zł

Wymiana karty pobytu w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia

200 zł

Wymiana karty pobytu w przypadku ponownej zawinionej utraty lub zniszczenia

300 zł

Zwolnienie z opłaty za wydanie karty pobytu 

Zezwolenia na pracę

Czego dotyczy opłata
Stawka
Dane do płatności

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ A, B, C i E na okres powyżej 3 mcy

100 zł

Małopolski Urząd Wojewódzki

Kraków, ul. Przy Rondzie 6

Nr rachunku:

NBP Oddział Okręgowy w Krakowie

08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ A, B, C i E na okres do 3 mcy

50 zł

Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę typ A, B, C na okres powyżej 3 mcy

50 zł

Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę typ A, B, C wydanego wcześniej na okres do 3 mcy

25 zł

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ D

200 zł

Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę typ D

100 zł

Dokumenty dla cudzoziemców

Czego dotyczy opłata
Stawka
Dane do płatności

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

350 zł

Małopolski Urząd Wojewódzki

Kraków, ul. Przy Rondzie 6

Nr rachunku:

NBP Oddział Okręgowy w Krakowie

08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów

175 zł

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

100 zł

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia

700 zł

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w przypadku ponownej zawinionej utraty lub zniszczenia

1050 zł

Wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia

200 zł

Wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w przypadku ponownej zawinionej utraty lub zniszczenia

300 zł

Pozostałe

Czego dotyczy opłata
Stawka
Dane do płatności

Pełnomocnictwo

17 zł

Wydział Podatków i Opłat UMK

Kraków, aleja Powstania Warszawskiego 10

Nr rachunku:

PKO Bank Polski S.A.

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Duplikat (odpis decyzji)

5 zł za każdą rozpoczętą stronę

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status