Informacje dla pracodawców dotyczące zatrudnienia Obywateli Ukrainy po 24.02.2022 r.

Nowe regulacje związane z wejściem w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na jej podstawie uregulowano:

  • zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny
  • zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz okresów ważności dokumentów pobytowych
  • zasady kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,
  • zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Legalna praca w Polsce dla obywateli Ukrainy

Jedną z najważniejszych regulacji omawianej ustawy są przepisy umożliwiające obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do polskiego rynku pracy. Wedle przyjętej ustawy każdy obywatel Ukrainy przebywający legalnie w Polsce ma możliwość podjęcia pracy bez konieczności otrzymania dokumentu legalizującego wykonywanie pracy (np. zezwolenia na pracę).

Dodatkowo obywatele Ukrainy, którzy posiadają już dokumenty uprawniające ich do wykonywania pracy nie muszą starać się o nowe zezwolenie na pracę, oświadczenie o powierzeniu pracy lub zmianę zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku zmiany pracodawcy (wystarczające jest samo zgłoszenie rozpoczęcia pracy przez nowego pracodawcy).

Kogo dotyczą przepisy?

  1. Obywateli Ukrainy,
  2. Małżonków obywateli Ukrainy posiadających inne obywatelstwo, którzy:
  • przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcących pozostać  w Polsce
  • przebywają legalnie w Polsce na podstawie innych dokumentów (zezwolenia na pobyt czasowy, wizy lub ruchu bezwizowego). W tym przypadku nie ma znaczenia od kiedy obywatel Ukrainy jest w Polsce – ww. przepisy będą go obowiązywały.

Uwaga! Szczególne regulacje nie dotyczą obywateli innych państw, którzy przybyli z Ukrainy od 24.02.2022 r.

Co powinien zrobić pracodawca aby zatrudnić obywatela Ukrainy?

Aby legalnie zatrudniać obywatela Ukrainy jedynym obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie do właściwego urzędu pracy faktu zatrudnienia obywatela Ukrainy w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy (oznacza to, że ww. zgłoszenie nie musi poprzedzać rozpoczęcia wykonywania pracy).

Zgłoszenie zatrudnienia cudzoziemca następuje za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl

Co powinien zrobić obywatel Ukrainy, aby podjąć pracę?

Obywatel Ukrainy nie musi załatwiać żadnych formalności – pracuje legalnie na podstawie zgłoszenia pracodawcy.

Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne także na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców oraz na platformie www.ua.gov.pl

Infolinia dla pracodawców

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchamia infolinię 22 245 61 05 dla pracodawców, którzy będą mieli pytania dotyczące ofert pracy i zatrudniania obywateli Ukrainy. Pytania będzie można kierować również drogą mailową na adres pracaua@mrips.gov.pl.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status