- fami -

Projekty unijne

Projekt I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA

Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie realizuje Projekt Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI dedykowany obywatelom państw trzecich (opt), realizowany w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI). 

Cel główny projektu: poprawa jakości i skrócenie czasu obsługi obywateli państw trzecich w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, wdrożenie dedykowanych im innowacji i dobrych praktyk oraz zwiększenie dostępności informacji dla migrantów.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 23 988 783 PLN

Wartość dofinansowania FAMI: 17 991 587, 25 PLN

Wartość współfinansowania z budżetu państwa: 5 997 195, 75 PLN


Projekt I3 – Infrastruktura

Projekt obejmuje m. in. remont, przebudowę oraz kompleksową modernizację infrastruktury – pomieszczeń przeznaczonych do obsługi cudzoziemców w Krakowie i Nowym Sączu, a także utworzenie nowoczesnej strefy dla przedsiębiorców z Województwa Małopolskiego, zatrudniających cudzoziemców.

Projekt I3 – Innowacje

W ramach projektu rozbudowane są innowacyjne narzędzia informatyczne do zarządzania sprawami obywateli państw trzecich. Innowacje to także nowoczesne podejście do klienta-cudzoziemca, które będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu dedykowanych pracownikom służb wojewody warsztatów oraz konsultacji międzywojewódzkich, a także szkoleń dedykowanych m. in. przedstawicielom przedsiębiorców, pracodawców czy placówek edukacyjnych.

Projekt I3 – Informacja

Kluczowym działaniem projektu jest rozwój usługi informacyjnej –  kontynuacja i rozszerzenie działalności Infolinii i Informacji INFO.OPT dedykowanej obywatelom państw trzecich. Dzięki infolinii cudzoziemcy mogą sprawnie i szybko pozyskać informację migracyjną, zweryfikować status swojego pobytu lub określić ścieżkę postępowania w przypadku np. zmiany pracodawcy.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status