Plakat zawierający tekst

Przedłużanie wiz dla kierowców w transporcie międzynarodowym

Kogo dotyczy wniosek?

Ustawa specjalna o pomocy obywatelom Ukrainy daje podstawę do umieszczania przez wojewodów naklejek wizowych w dokumentach podróży ukraińskich kierowców realizujących międzynarodowy transport drogowy, których wizy krajowe uprawniają do pobytu w okresie krótszym niż 1 rok i uległy przedłużeniu z mocy prawa do 31.12.2022.

Należy podkreślić, że jeśli liczba dni pobytu wskazana w posiadanej naklejce wizy krajowej wynosi 365 dni (1 rok), jej posiadacz nie może uzyskać naklejki dokumentującej przedłużenie wizy.

W związku z powyższym Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie podjął starania celem priorytetowego przyjmowania i rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pochodzących od obywateli Ukrainy będących kierowcami w transporcie międzynarodowym.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W sprawie złożenia wniosku obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 18 540 23 45.

Następnym krokiem, będzie stawienie się osobiście na wyznaczony termin do Oddziału Spraw Cudzoziemców Delegatury Wydziału w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52.

Pracownicy na stanowisku, posiadają listy zapisanych osób, na podstawie których będą o odpowiedniej godzinie prosić o podejście do swojego stanowiska.

Do uzyskania w dokumencie podróży naklejki wizowej konieczne jest:

 1. Osobiste stawiennictwo obywatela Ukrainy w Urzędzie, w czasie którego obywatel Ukrainy ma zadeklarować wobec pracownika urzędu wojewódzkiego chęć uzyskania naklejki wizowej w dokumencie podróży.
 2. Posiadanie przy sobie dokumentu podróży, który jest ważny i zawiera naklejkę wizy krajowej („D”), która to wiza spełnia następujące wymagania (muszą być spełnione wszystkie jednocześnie):
 • wiza została wydana w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5 lub pkt 6 ustawy  o cudzoziemcach (oznaczenie celu wydania wizy krajowej w naklejce – odpowiednio „05a” albo „06”);
 • wiza uprawnia do pobytu w okresie krótszym niż 1 rok;
 • wiza uprawnia do pobytu w okresie, który skończył się najwcześniej w dniu 24 lutego 2022 r. lub skończy się w najbliższej przyszłości, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r. (dla usprawnienia obsługi obywatel Ukrainy powinien wskazać, kiedy w jego ocenie upływa wynikający z naklejki wizowej okres pobytu na podstawie wizy krajowej)
 1. Fotografię spełniającą następujące wymagania:
 • nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiająca wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiająca wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
 1. Okazanie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy, wskazującego na to, że wiza krajowa została wydana w związku wykonywaniem przez niego pracy w jednym z następujących zawodów (oznaczonych przy użyciu następujących kodów):
 • 833101  Kierowca autobusu;
 • 833201  Kierowca autocysterny;
 • 833202  Kierowca ciągnika siodłowego;
 • 833203  Kierowca samochodu ciężarowego;
 • 833290  Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych;
 1. Okazanie świadectwa kierowcy (jeżeli wykonuje międzynarodowy transport drogowy rzeczy), lub okazanie umowy o pracę lub innej umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, z której wynikać będzie rodzaj pracy, wskazujący na to, że w zakresie czynności składających się na to wykonywanie pracy mieści się dokonywanie przewozów osób lub rzeczy  z przekroczeniem granicy.

Ważne! Za umieszczenie naklejki wizowej nie wymaga się uiszczenia opłaty skarbowej ani żadnej innej opłaty.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/udsc/informacja-ws-wiz-krajowych-ukrainskich-kierowcow-transportu-miedzynarodowego
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status