Przedłużenie ważności dokumentów i legalności pobytu

Kogo dotyczą przepisy?

Obywatel Ukrainy, który posiada wizę krajową ,zezwolenie na pobyt czasowy, ruch bezwizowy lub wizę Schengen gdzie termin jej ważności przypada od 24 lutego 2022 to okres pobytu na podstawie tej wizy ulega przedłużeniu do dnia 24 sierpnia 2023 r.
Identyczna sytuacja dotyczy kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości, dokumentów zgoda na pobyt tolerowany.

Co powinien zrobić obywatel Ukrainy?

Nie załatwiać żadnych formalności oraz nie wymieniać dokumentów, gdyż są przedłużone na podstawie przepisów.
Ważne! Karta pobytu i wiza krajowa w okresie przedłużenia nie uprawnia do przekraczania granicy.

Przedłużenie terminów na wyjazd z Polski

Z mocy prawa został przedłużony termin do 24.08.2023 r. na :

  • opuszczenie terytorium Polski wynikające np. z ostatecznych decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia (negatywna decyzja),
  • dobrowolnego powrotu wynikające z ostatecznych decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Uchylenie przepisów ustawy COVID-19

W dniu 24 sierpnia 2023 r., wejdą w życie przepisy uchylające niektóre artykuły z ustawy COVID-19 czyli:

1) przedłużenia okresów ważności wiz oraz zezwoleń na pobyt czasowy i kart pobytu,

2) przedłużenia z mocy prawa krótkoterminowych pobytów czyli:

  • ruchu bezwizowego
  • wizy Schengen
  • dokumentów  pobytowych wydanych przez inne państwo obszaru Schengen

3) przedłużenia terminów na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt,

4) przedłużenia terminów opuszczenia terytorium Polski,

Zalecamy, aby osoby przebywające w Polsce na postawie wyżej wymienionych dokumentów zalegalizowały swój pobyt przed 24 sierpnia 2023 r., aby mogły pozostać legalnie na terytorium RP po upływie tego terminu.

Natomiast w dalszym ciągu będą obowiązywać przepisy przedłużające ważność zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu pracy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status