PUNKTY INFORMACYJNE

Punkty informacyjne

Punkty Informacyjno – Doradcze (PID) prowadzone w ramach projektu „Małopolska otwarta”

Punkt informacyjno-doradczy (PID) w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców w Krakowie
 • Gdzie? Kraków, ul. Przy Rondzie 6
 • Kiedy? Poniedziałek: 07:00 – 18:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
 • Zakres działania Punku PID: informacja o statusach postępowań, szczegółowa informacja w zakresie przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich w Polsce, bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków, możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.
 • Infolinia i Informacja INFO.OPT
  Od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00
  tel. 122102020
  e-mail: info.opt@muw.pl
Punkt informacyjno-doradczy (PID) Wydziału Spraw Cudzoziemców w Tarnowie
 • Gdzie? Tarnów, Al. Solidarności 5-9
 • Kiedy? Poniedziałek: 08:00 – 18:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
 • Zakres działania Punku PID: informacja o statusach postępowań, szczegółowa informacja w zakresie przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich w Polsce, bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków, możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.
Punkt informacyjno-doradczy (PID) Wydziału Spraw Cudzoziemców ul. Chłopickiego 4 w Krakowie
 • Gdzie? Kraków, ul. Chłopickiego 4
 • Kiedy? Poniedziałek – piątek: 07:30 – 15:30
 • Zakres działania Punku PID: szczegółowa informacja w zakresie przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich w Polsce, bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków, możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce. Dodatkowo obywatele Ukrainy dodatkowo mogą otrzymać pomoc i wsparcie w zakresie relokacji.

Uwaga! Od dnia 03.01.2024 r. do odwołania Punkt informacyjno-doradczy (PID) na ul. Chłopickiego 4 w Krakowie zostaje przeniesiony do siedziby Wydziału Spraw Cudzoziemców (ul. Przy Rondzie 6) w Krakowie.

Punkt informacyjno-doradczy (PID) Wydziału Spraw Cudzoziemców w Nowym Sączu
 • Gdzie? Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
 • Kiedy? Poniedziałek: 08:00 – 18:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
 • Zakres działania Punktu (PID): informacja o statusach postępowań, szczegółowa informacja w zakresie przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich w Polsce, bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków, możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.
Punkt informacyjno-doradczy (PID) Wydziału Polityki Społecznej w Krakowie
 • Gdzie? Kraków, ul. Basztowa 22
 • Kiedy? Poniedziałek: 10:00 – 18:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
 • Zakres działania Punktu (PID): wsparcie przy załatwianiu spraw urzędowych, konsultacje przy wypełnianiu wniosków, kursy języka polskiego, kursy adaptacyjne,  możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.
 • Informacja telefoniczna i e-mailowa
  Od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00
  tel. 124269001
  e-mail: fami@muw.pl
Punkt informacyjno-doradczy (PID) Wydziału Polityki  Społecznej w Nowym Sączu
 • Gdzie? Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
 • Kiedy? Poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
 • Zakres działania Punktu (PID): Wsparcie przy załatwianiu spraw urzędowych, konsultacje przy wypełnianiu wniosków, kursy języka polskiego, kursy adaptacyjne,  możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status