PUNKTY INFORMACYJNO-DORADCZE (PID)

Punkty informacyjno-doradcze (PID)

Punkty Informacyjno – Doradcze (PID) prowadzone w ramach projektu „Małopolska otwarta”

Punkt informacyjno-doradczy (PID) w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Krakowie
 • Gdzie? Kraków, ul. Przy Rondzie 6
 • Kiedy? Poniedziałek: 07:00 – 18:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
 • Zakres działania Punku PID: informacja o statusach postępowań, szczegółowa informacja w zakresie przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich w Polsce, bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków, możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.
 • Plakat promocyjny (do pobrania)
Punkt informacyjno-doradczy (PID) w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Krakowie
 • Gdzie? Kraków, ul. Basztowa 22
 • Kiedy? Poniedziałek: 07:30 – 17:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
 • Zakres działania Punktu (PID): wsparcie przy załatwianiu spraw urzędowych, konsultacje przy wypełnianiu wniosków, kursy języka polskiego, kursy adaptacyjne,  możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.
 • Plakat promocyjny (do pobrania)
Punkt informacyjno-doradczy (PID) w Tarnowie
 • Gdzie? Tarnów, Al. Solidarności 5-9
 • Kiedy? Poniedziałek – piątek: 07:30 – 15:30
 • Zakres działania Punku PID: informacja o statusach postępowań, szczegółowa informacja w zakresie przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich w Polsce, bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków, możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.
 • Plakat promocyjny (do pobrania)
Punkt informacyjno-doradczy (PID) Wydziału Spraw Cudzoziemców w Nowym Sączu
 • Gdzie? Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
 • Kiedy? Poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
 • Zakres działania Punku PID: informacja o statusach postępowań, szczegółowa informacja w zakresie przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich w Polsce, bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków, możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.
 • Plakat promocyjny (do pobrania)
Punkt informacyjno-doradczy (PID) Wydziału Polityki Społecznej w Nowym Sączu
 • Gdzie? Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
 • Kiedy? Poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
 • Zakres działania Punktu (PID): wsparcie przy załatwianiu spraw urzędowych, konsultacje przy wypełnianiu wniosków, kursy języka polskiego, kursy adaptacyjne,  możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.
 • Plakat promocyjny (do pobrania)
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status