Plakat informacyjny zawierający tekst

Punkty potwierdzające Profil Zaufany ePUAP w Krakowie

Profil Zaufany to osobisty, bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu można załatwiać większość spraw urzędowych przez Internet. Wymogiem założenia Profilu Zaufanego jest posiadanie polskiego numeru PESEL (to numer z polskiego systemu ewidencji ludności).

Co można załatwić przy użyciu Profilu Zaufanego?

  • Zalogować do Internetowego Konta Pacjenta (IKP),
  • Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
  • Załatwić wiele spraw urzędowych dla swojej rodziny.

Jak założyć Profil Zaufany?

Pierwszym krokiem, aby założyć Profil Zaufany jest rejestracja na stronie www.pz.gov.pl (należy podać login, hasło oraz swoje dane). Następnie należy udać się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość do jednego z Punktów Potwierdzających Profil Zaufany.

Wykaz punktów potwierdzających Profil Zaufany w Urzędzie Miasta Krakowa

Materiały do pobrania:

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status