Sobota informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców

W najbliższą sobotę 13 marca 2021 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbędzie się „Sobota informacyjna”. Zapraszamy do siedziby Wydziału Spraw Cudzoziemców (ul. Przy Rondzie 6) w godz. od 8.00 do 16.00.

Podczas wydarzenia będzie można:

 • uzyskać ogólne informacje dotyczące legalizacji pobytu i pracy,
 • uzyskać informacje na temat legalizacji pobytu Obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 • uzyskać szczegółowe informacje na temat statusu swojej sprawy,
 • uzyskać stampilę po wcześniejszej rezerwacji terminu (tylko w przypadku, gdy braki formalne zostały uzupełnione),
 • uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie przygotowania wniosku,
 • dołączyć dokumenty do spraw w toku,
 • odebrać kartę pobytu po wcześniejszej rezerwacji terminu.

Aby uzyskać stampilę, należy dokonać rezerwacji należy wysłać wiadomość e-mail z tytułem “Sobota informacyjna 13/03 – stampila” na adres: rezerwacja.opt@muw.pl, uwzględniając poniższe dane:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • numer sprawy,
 • data złożenia wniosku.

Po wysłaniu wiadomości e-mail należy oczekiwać na zwrotne potwierdzenie możliwości uzyskania stampili.

Wydarzenie odbędzie się w ramach Projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

logo Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status