Sobota Informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców 3.12.2022 r.

W dniu 3 grudnia w godz. 08:00 – 15:00 odbędzie się kolejna Sobota Informacyjna dla klientów Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Podczas wydarzenia możliwe będzie:

 • Dołączenie dokumentów do toczącego się postępowania
 • Uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawdzeniu oraz wypełnieniu wniosku pobytowego/zezwolenia na pracę
 • Uzyskanie ogólnych informacji dotyczących procedury legalizacyjnej
 • Dokonanie rezerwacji w celu złożenia wniosku
 • Umówienie terminu w celu odbioru karty pobytu
 • Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE przez obywateli państw trzecich (z wyłączeniem obywateli Ukrainy) przebywających na terytorium Polski na podstawie ochrony COVID – 19

UWAGA! DOKONANIE REZERWACJI W CELU ODBIORU KARTY POBYTU JEST MOŻLIWE WYŁĄCZNIE PO OTRZYMANIU WIADOMOŚCI SMS O MOŻLIWOŚCI ODBIORU KARTY POBYTU.

DANE NIEZBĘDNE DO REZERWACJI TERMINU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU POBYTOWEGO:

 •  Imię i nazwisko,
 • Obywatelstwo,
 • Data Urodzenia,
 • Numer telefonu,
 • Obecna podstawa legalnego pobytu,
 • Termin wygaśnięcia obecnej podstawy legalnego pobytu,
 • Cel składanego wniosku,

ADRES REZERWACJI
Dane należy wysłać na e-mail: rezerwacja.opt@muw.pl
W tytule wiadomości należy wypisać legalizacja pobytu – sobota informacyjna 03.12.2022 r.

Wydarzenie jest zorganizowane w ramach Projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie x179x57xFAMI_logo_bezpieczna-300x95.png,Mic.y2F1vdNK1i.webp.pagespeed.ic.rQdd9EESPG.webp

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status