Spotkanie informacyjne online „Legalizacja pobytu dla obywateli państw trzecich: zezwolenie na pobyt czasowy typu Blue Card”

21 października 2021 r., w godzinach od 10:00 do 11:30, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbyło się spotkanie informacyjne – webinar dla pełnomocników „Legalizacja pobytu dla obywateli państw trzecich: zezwolenie na pobyt czasowy typu Blue Card”.

Głównym celem spotkania było wyjaśnienie zagadnień proceduralnych występujących podczas prowadzenia postępowań z zakresu legalizacji pobytu obywateli państw trzecich. Poddane analizie zostały także najczęściej popełniane błędy oraz inne problematyczne zagadnienia. Dodatkowo podczas spotkania przewidziana była część konsultacyjna.

W ramach wydarzenia uczestnicy mogli uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania, a także podjąć dyskusję w celu omówienia oraz zrozumienia wszystkich niejasnych kwestii. W wydarzeniu wzięło udział ok. 60 osób.

Wydarzenie odbyło się w ramach Projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status