plakat informacyjny zawierający treść

Szkolenia dla organizacji pozarządowych w październiku

Do udziału w szkoleniach z pracownikami Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zapraszamy osoby reprezentujące stowarzyszenia i fundacje, które zajmują się kwestiami legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

W dniu 28.09.22 w Wydziale Spraw Cudzoziemców MW odbyło się spotkanie wprowadzające do cyklu szkoleń „Wokół INFO.OPT”. Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych rozmawialiśmy o potrzebach szkoleniowych organizacji pozarządowych w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

14.10.2022 Szkolenie „Procedura legalizacji pobytu czasowego”

Tematem pierwszego szkolenia jest procedura legalizacji pobytu czasowego.
Zezwolenie na pobyt czasowy jest najczęściej spotykanym i najpopularniejszym rodzajem zezwolenia dla obywateli państw trzecich. Podczas wydarzenia ekspertka z Wydziału Spraw Cudzoziemców, która na co dzień prowadzi postępowania legalizacyjne, odpowie na pytania i wątpliwości związane z uzyskaniem tego rodzaju zezwolenia.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6.

14.10.2022, w godz. 16:00 – 17:30.
Obowiązuje rejestracja do 12.10.22: https://forms.gle/hA44Bqs4CMV1r8iJ9

19.10.2022 Szkolenie „Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE”

Celem drugiego szkolenia jest wyjaśnienie pytań i wątpliwości związanych z procedurą udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

  • Jak obliczać wymagany 5-letni pobyt w Polsce?
  • Jak udokumentować legalny pobyt?
  • Jak długo trwa postępowanie?
  • Jakie są najczęstsze błędy w składanych wnioskach?
  • Jak potwierdzić wymagania dotyczące dochodu?

Na te i inne pytanie odpowie ekspertka z Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW, która posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6.
19.10.2022, w godz. 16:00 – 17:30.

Obowiązuje rejestracja do 17.10.22: https://forms.gle/eLWsjLerG3HGSGdRA

Cykl szkoleń „Wokół INFO.OPT” dla organizacji pozarządowych odbywa się w okresie październik-grudzień 2022. Informacje na temat kolejnych szkoleń zostaną umieszczone na profilu Projekt I3 oraz na stronie www.info.opt.pl

Infolinia i Informacja INFO.OPT to kompleksowa usługa informacyjna dla obywateli państw trzecich klientów Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW. Cudzoziemcy otrzymują informację telefoniczną, mailową i bezpośrednią w sprawach o udzielenie zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce oraz informację ogólną w zakresie obowiązujących przepisów legalizacyjnych.

Wydarzenie organizowane w ramach projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt.: „I3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA”.

Projekt I3 ma na celu poprawę jakości i skrócenie czasu obsługi obywateli państw trzecich w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, wdrożenie innowacji i dobrych praktyk oraz zwiększenie dostępności informacji dla migrantów. Kluczowym działaniem Projektu I3 jest Infolinia i Informacja INFO.OPT w sprawach legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich w Polsce https://infoopt.pl/.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status