Umów się na wizytę

ZŁOŻENIE WNIOSKU – POBYT CZASOWY/STAŁY/REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE/OBYWATEL ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

Wcześniejsza rezerwacja terminu w sprawie złożenia wniosku o pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE lub wniosku legalizującego pobyt obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest możliwa wyłącznie poprzez dedykowany adres e-mail rezerwacja.opt@muw.pl. W tym celu należy przesłać kompletne dane wymienione poniżej lub pobrany i uzupełniony wzór tabelki. UWAGA Wiadomości nie zawierające kompletnych danych, bądź nie dotyczące rezerwacji będą usuwane przez system, rezerwacja nie zostanie zrealizowana! DANE NIEZBĘDNE DO REZERWACJI TERMINU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU POBYTOWEGO:
 1. Imię
 2.  Nazwisko
 3. Obywatelstwo
 4. Data Urodzenia
 5. Numer telefonu
 6. Obecna podstawa legalnego pobytu (np. Karta Pobytu, Wiza Krajowa + kraj wydający, Wiza Schengen + kraj wydający, Ruch Bezwizowy)
 7. Termin wygaśnięcia obecnej podstawy legalnego pobytu
 8. Podstawa składania wniosku (np. Praca, Studia, Pobyt z Cudzoziemcem).
 9. Miejsce składania wniosku ( Kraków/Nowy Sącz).
Wzór tabeli do rezerwacji (pobierz) ADRES REZERWACJI Dane należy wysłać na e-mail: rezerwacja.opt@muw.pl W tytule wiadomości należy wypisać legalizacja pobytu INSTRUKCJA I REGULAMIN REZERWACJI E-MAIL

ZŁOŻENIE WNIOSKU – WYMIANA KARTY POBYTU

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

Jeśli chcesz zarezerwować termin na złożenia wniosku o wymianę karty możesz to zrobić wyłącznie poprzez dedykowany adres e-mail: rezerwacja.opt@muw.pl DANE NIEZBĘDNE DO REZERWACJI TERMINU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYMIANĘ KARTY POBYTU
 • Imię
 • Nazwisko
 • Obywatelstwo
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu
 • Obecną podstawę legalnego pobytu
 • Termin wygaśnięcia obecnej podstawy legalnego pobytu
 • Podstawę składania wniosku
 • Miejsce składania wniosku
ADRES REZERWACJI Dane należy wysłać na e-mail: rezerwacja.opt@muw.pl W tytule wiadomości należy wypisać wymiana karty. Następnym krokiem, będzie stawienie się na wyznaczony termin do siedziby Wydziału – Ul. Przy Rondzie 6 Kraków, sala obsługi parter (od wejścia – prawa strona budynku). Pracownicy na stanowisku, posiadają listy zapisanych osób na podstawie których będą o odpowiedniej godzinie prosić o podejście do swojego stanowiska. Uwaga: W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu, cudzoziemiec powinien dodatkowo zawiadomić o tym fakcie organ, który wydał ten dokument. Zawiadomienie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia karty pobytu. Zawiadomienia dokonuje się na formularzu. W takiej sytuacji cudzoziemcowi wydaje się nieodpłatanie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Ważne! Zaświadczenie wydaje się na wniosek cudzoziemca. Jest ważne tylko 30 dni.

REZERWACJA TERMINU NA ODBIÓR KARTY POBYTU

O możliwość odbioru karty pobytu zostaniesz poinformowany za pośrednictwem smsa, który zostanie wysłany na numer telefonu, który podałeś we wniosku. Z uwagi na aktualną sytuację, jeśli nie dokonałeś wcześniej opłaty za kartę pobytu, potwierdzenie dokonania opłaty musisz przedstawić dopiero przy odbiorze karty pobytu. Link do rezerwacji terminu do odbioru karty pobytu http://okp.muw.pl/ Po otrzymaniu terminu, kartę będziesz mógł odebrać w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców znajdującym na ulicy Przy Rondzie 6 w Krakowie w Sali obsługi numer 2. Kartę pobytu możesz odebrać w godzinach otwarcia Wydziału: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Dane do opłaty za kartę pobytu: Małopolski Urząd Wojewódzki NBP Oddział Okręgowy w Krakowie 08 1010 1270 0051 2222 3100 0000 Tytuł przelewu: imię i nazwisko cudzoziemca, karta pobytu Ważna informacja: Przyjmujemy tylko osoby, z którymi się wcześniej skontaktujemy. Prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na zawiadomienie sms o możliwości odbioru karty.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status