Plakat informacyjny zawierający tekst

Ważny komunikat – zniesienie stanu epidemii

Informujemy iż, 16 maja 2022 r. stan epidemii w Polsce został zniesiony, jednak w dalszym ciągu  będzie obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego.

Przypominamy iż, w związku z ustawą covidową i wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce ważność kart pobytu, wiz i ruchu bezwizowego pozostaje przedłużona do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu.

W związku z tym pobyt na terytorium RP nadal będzie legalny. Złożenie wniosku w późniejszym terminie nie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami.

Więcej informacji o przedłużeniu ważności pobytów znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/udsc/epidemia-koronawirusa–specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status