Zmiana przepisów dotyczących zezwoleń na pobyt w Polsce

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91) wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na temat nowelizacji: https://tiny.pl/913zh

Będziemy Państwa informować o wprowadzonych zmianach w zakresie legalizacji pobytu i pracy.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status