plakat informacyjny zawierający treść

Webinar informacyjny dla posiadaczy PESEL UKR

Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zaprasza na webinar informacyjny „Zezwolenie na pobyt czasowy dla posiadaczy PESEL UKR”, który odbędzie się 16 maja 2023 r., w godz. 17:00 – 18:30 na platformie Cisco Webex. Warunkiem udziału jest prawidłowa rejestracja.

Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązanie to jest opcjonalne i skierowane do osób, które są gotowe zrezygnować z korzystania z ochrony czasowej.

Celem webinaru informacyjnego jest przedstawienie zasad i ścieżki wnioskowania o kartę pobytu przez posiadaczy PESEL UKR w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Prowadzący – eksperci MUW, odpowiedzą także na pytania i wątpliwości dotyczące przebiegu i czasu trwania procedury legalizacyjnej. Inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do obywateli i obywatelek Ukrainy oraz do przedstawicieli organizacji pozarządowych, które świadczą pomoc cudzoziemcom.

Wydarzenie w języku polskim, natomiast w razie potrzeby otrzymania wyjaśnień/zadania pytania w języku ukraińskim, oferujemy wsparcie tłumacza.

Prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza (rejestracja otwarta do piątku 12.05.2023).

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o zezwoleniach na pobyt czasowy dla posiadaczy PESEL UKR.

Wydarzenie promujące Projekt Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt: „Małopolska otwarta”.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status