„Wokół INFO.OPT” – spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

W dniu 17 kwietnia 2024 r. w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW w Krakowie odbędzie się spotkanie informacyjne. Do udziału zapraszamy na osoby związane z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz obywateli państw trzecich (wspierają migrantów spoza UE).

Celem spotkania jest budowanie dobrych relacji i wymiana informacji z przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych we wsparcie cudzoziemców oraz udzielenie im adekwatnego i kompleksowego wsparcia informacyjnego w zakresie przepisów legalizacyjnych w ramach prowadzonych działań projektowych. 

Podczas spotkania zostaną przedstawione główne założenia Projektu I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA – II etap, skierowanego do obywateli państw trzecich. Konsultanci INFO.OPT opowiedzą o działaniach Infolinii i Informacji INFO.OPT, która świadczy kompleksowe wsparcie w sprawach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Spotkanie będzie także okazją aby zidentyfikować potrzeby szkoleniowe w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce i uzyskać odpowiedzi na pytania związane z organizacją pracy Wydziału SC.  

Spotkanie odbędzie się w języku polskim, 17.04.2024 r. w godz. 17:00 – 18:30, stacjonarnie w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, konieczna jest rejestracja: https://forms.gle/iU67ooF68KkiVcAG7

Wydarzenie promujące projekt FAMI.02.01-IZ.00-0001/24 dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status