plakat informacyjny zawierający treść

Wokół INFO.OPT – Szkolenie dla organizacji pozarządowych 17.11.2022

Do udziału w szkoleniu z pracownikami Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zapraszamy osoby reprezentujące stowarzyszenia i fundacje, które zajmują się pomocą w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych odbywa się w okresie październik – grudzień 2022. Pierwsze wprowadzające spotkanie do cyklu szkoleń „Wokół INFO.OPT” obyło się 28.09.2022. Podczas spotkania rozmawialiśmy o potrzebach szkoleniowych organizacji pozarządowych w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Celem trzeciego szkolenia jest omówienie poszczególnych rubryk we wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz wskazanie najczęściej spotykanych błędów, które powodują konieczność osobistego stawiennictwa i korekty wniosku.Na pytania i wątpliwości związane z odpowiednim przygotowaniem wniosku i wymaganych oświadczeń odpowie ekspertka z Wydziału Spraw Cudzoziemców, która na co dzień prowadzi postępowania legalizacyjne.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim 17.11.2022 r. w godz. 16:00 – 17:30. Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6.

Ważne: Obowiązuje rejestracja do 15.11.22: https://forms.gle/U22nm3pc9A9qUuYu9

Infolinia i Informacja INFO.OPT to kompleksowa usługa informacyjna dla obywateli państw trzecich klientów Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW. Cudzoziemcy otrzymują informację telefoniczną, mailową i bezpośrednią w sprawach o udzielenie zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce oraz informację ogólną w zakresie obowiązujących przepisów legalizacyjnych.

Wydarzenie organizowane w ramach projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt.: „I3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA”.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status