Wokół INFO.OPT – Szkolenie dla organizacji pozarządowych 7.12.2022

Do udziału w szkoleniu z pracownikami Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zapraszamy osoby reprezentujące stowarzyszenia i fundacje, które zajmują się pomocą w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych odbywa się w okresie październik – grudzień 2022. Pierwsze wprowadzające spotkanie do cyklu szkoleń „Wokół INFO.OPT” obyło się 28.09.2022. Podczas spotkania rozmawialiśmy o potrzebach szkoleniowych organizacji pozarządowych w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Celem najbliższego, piątego już szkolenia, jest omówienie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały w Polsce. Na Państwa pytania i wątpliwości odpowie ekspertka z Wydziału Spraw Cudzoziemców.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim 7.12.2022 r. w godz. 15:30 – 17:00. Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6.

Ważne: Warunkiem udziału jest otrzymanie potwierdzenia drogą mailową na dzień przed wydarzeniem. Prosimy o rejestrację do poniedziałku 5 grudnia: https://forms.gle/ZXTXt9gh1xvQp3p36

Infolinia i Informacja INFO.OPT to kompleksowa usługa informacyjna dla obywateli państw trzecich klientów Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW. Cudzoziemcy otrzymują informację telefoniczną, mailową i bezpośrednią w sprawach o udzielenie zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce oraz informację ogólną w zakresie obowiązujących przepisów legalizacyjnych.

Wydarzenie organizowane w ramach projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt.: „I3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA”.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status