Wydanie i wymiana dokumentów (FAQ)

1.      Mam nowy paszport. Czy muszę wymieniać kartę pobytu?

Nie, o ile w paszporcie nie zmieniły się dane, które są umieszczone na karcie pobytu, np. nazwisko. Jeśli masz nowy paszport na nowe nazwisko, to złóż wniosek o wymianę karty pobytu.

2.      Posiadam kartę pobytu ze względów humanitarnych wydaną przez Straż Graniczną na 2 lata. Czy mogę złożyć wniosek o kolejną kartę w Urzędzie Wojewódzkim/czy mogę złożyć wniosek o wymianę karty w Urzędzie Wojewódzkim. Który organ jest właściwy?

Wniosek o wydanie kolejnej/wymianę karty pobytu składasz do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu.

3.      Cudzoziemiec odebrał kartę pobytu i po pewnym czasie zauważył na niej błąd. Gdzie to zgłosić, w jaki sposób – czy składać wniosek, czy urząd wyda nową kartę i kto poniesie koszt wydruku?

Taką informację należy zgłosić w Urzędzie: osobiście w punkcie informacyjnym, telefonicznie poprzez infolinię lub listem. Trzeba opisać na czym polega błąd. Jeżeli błąd został popełniony przez Urząd zostanie zamówiona nowa karta, za której wymianę nie będziesz płacił. Natomiast jeśli błąd w karcie pobytu powstał z Twojej winy (np. we wniosku podałeś nieprawidłowe dane) będziesz musiał złożyć wniosek o wymianę karty pobytu, oraz zapłacić za jej wymianę.

4.      Ukradziono/zgubiłem kartę pobytu. Co zrobić?

W terminie 3 dni od utraty/zgubienia dokumentu powiadom o tym fakcie wojewodę, który wydał Twoją kartę pobytu (link do odpowiedniego formularza). Kradzież/utratę karty zgłoś również w najbliższym Komisariacie Policji. By uzyskać nową kartę złóż wniosek o wymianę/wydanie karty pobytu.

Pamiętaj, że w przypadku kradzieży karty pobytu musisz złożyć także potwierdzenie zgłoszenia kradzieży na policji.

5.      Co zrobić, żeby na karcie pobytu był mój numer PESEL?

Dostarcz zaświadczenie o posiadanym numerze PESEL do Urzędu w czasie postępowania.

6.      Czy na karcie pobytu musi być adres?

Karta pobytu może być wydana bez adresu zameldowania.

Jeśli chcesz, by na karcie pobytu zamieszczony był adres zameldowania przedłóż potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące.

7.      Czy niepełnoletnie dziecko musi być obecne przy odbiorze karty pobytu?

Dziecko, od którego przy złożeniu wniosku zostały pobrane linie papilarne, musi być przy odbiorze karty (dziecko powyżej 6 roku życia).

8.      Kto odbiera kartę pobytu dla dziecka?

Rodzic lub opiekun prawny dziecka. Dziecko, od którego zostały pobrane linie papilarne przy złożeniu wniosku, musi być obecne przy odbiorze karty (dziecko powyżej 6 roku życia).

9.      Czy kartę pobytu może odebrać za mnie współmałżonek/pełnomocnik/pracodawca?

Nie, kartę odbiera się osobiście. Przy odbiorze karty pobytu są weryfikowane Twoje odciski palców zapisane na karcie.

10. Cudzoziemiec otrzymał decyzję w sprawie udzielenia jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Co należy zrobić, aby otrzymać kartę czasowego pobytu?

Należy wnieść opłatę w wysokości 50 zł za wydrukowanie karty oraz dostarczyć do Urzędu aktualne potwierdzenie zameldowania jeśli na karcie ma znajdować się adres zameldowania, lub prośbę o wydanie karty pobytu bez adresu zameldowania.

 

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status