wydziały

W Województwie Małopolskim sprawami, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą obywateli państw trzecich zajmują się dwa wydziały Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Spraw Cudzoziemców oraz Wydział Spraw Obywatelskich.

Wydział Spraw Cudzoziemców

Wydział Spraw Cudzoziemców znajduje się na ul. Przy Rondzie 6 i zajmuje się głównie legalizacją pobytu i pracy obywateli państw trzecich.

Budynek Wydziału Spraw Obywatelskich

W Wydziale Spraw Cudzoziemców możesz:

  • otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE
  • otrzymać zezwolenie na pracę
  • otrzymać zaproszenie
  • otrzymać polski dokument wydawany przez wojewodę
  • wymienić kartę pobytu
  • przedłużyć wizę lub ruch bezwizowy

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich znajduje się na ul. Św. Sebastiana i zajmuje się głównie sprawami dotyczącymi nadania, bądź uznania za obywatela RP.

Budynek Wydziału Spraw Obywatelskich

W Wydziale Spraw Obywatelskich możesz:

  • otrzymać polskie obywatelstwo
  • potwierdzić posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego
  • otrzymać świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status