Zapraszamy do podjęcia praktyk w Wydziale Spraw Cudzoziemców

Zapraszamy studentów, którzy chcą spróbować swoich sił w administracji, do realizacji praktyk w Wydziale Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Praktyki w naszym wydziale to szansa aby nabyć wiedzę i rozwinąć umiejętności w takich obszarach jak:

  • struktura i zadania Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • przepisy migracyjne w zakresie wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych,  
  • funkcjonowanie Infolinii i Informacji INFO.OPT w sprawach legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich.

Praktyki w Wydziale Spraw Cudzoziemców to także cenna okazja do zapoznania się ze specyfiką pracy w administracji publicznej, a zdobyte doświadczenie może być istotnym elementem w procesie rekrutacji na stanowiska urzędnicze i nie tylko, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Naszym praktykantom zapewniamy szkolenie wprowadzające oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne na każdym etapie współpracy. Indywidualnie ustalamy dogodny i elastyczny czas pracy – dostosowany również do potrzeb studentów stacjonarnych.

Do współpracy zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych sprawami legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Szczegółowe informacje o programie praktyk w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie można uzyskać pod adresem mailowym praktyki.muw@muw.pl oraz pod numerem telefonu 12 3921263.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego o praktykach w Wydziale Spraw Cudzoziemców: https://tiny.pl/9xx3k

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status