Zapraszamy do podjęcia praktyk w Wydziale Spraw Cudzoziemców

Zapraszamy studentów, którzy chcą spróbować swoich sił w administracji, do realizacji praktyk w Wydziale Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Praktyki w naszym wydziale to szansa aby nabyć wiedzę i rozwinąć umiejętności w takich obszarach jak:

  • przepisy migracyjne w zakresie wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce,
  • zadania wspomagające prowadzenie postępowań administracyjnych,  
  • zakres działalności Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • regulamin, zasady i kultura organizacyjna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • funkcjonowanie Infolinii i Informacji INFO.OPT w sprawach obywateli państw trzecich.

Praktyki w Wydziale Spraw Cudzoziemców to także bezcenna okazja do zapoznania się ze specyfiką pracy w administracji publicznej, a zdobyte doświadczenie może być istotnym elementem w procesie rekrutacji na stanowiska urzędnicze i nie tylko, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Naszym praktykantom zapewniamy szkolenie wprowadzające oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne na każdym etapie współpracy.

Indywidualnie ustalamy dogodny i elastyczny czas pracy – dostosowany również do potrzeb studentów stacjonarnych.

Do współpracy zapraszamy studentów, w tym szczególnie osoby zainteresowane zarządzaniem migracjami w naszym regionie, kwestiami legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, specyfiką postępowań administracyjnych.

Szczegółowe informacje o programie praktyk w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie można uzyskać pod adresem mailowym: jmaslyk@muw.pl oraz pod numerem telefonu 12 3921263. Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego o praktykach w Wydziale Spraw Cudzoziemców: https://tiny.pl/9xx3k

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status