Zasady składania wniosków o pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Krakowie

Przypominamy iż, w Wydziale Spraw Cudzoziemców obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu w sprawie złożenia wniosku o pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE lub wniosku legalizującego pobyt obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Umówienie wizyty jest możliwe wyłącznie poprzez adres e-mail rezerwacja.opt@muw.pl . Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: https://infoopt.pl/umow-wizyte/ . W tym celu należy przesłać uzupełniony wzór tabelki. Wiadomości nie zawierające uzupełnionej tabelki, bądź nie dotyczące rezerwacji będą usuwane przez system, rezerwacja nie zostanie zrealizowana.

Rekomendujemy, aby nie wysyłać wniosku pocztą. Złożenie wniosku za pośrednictwem poczty zdecydowanie wydłuża całą procedurę. Wysłanie wniosku pocztą o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, wiąże się z koniecznością zgłoszenie się do Urzędu w celu m.in. złożenia odcisków linii papilarnych.

Dodatkowo informujemy iż, Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił nowy serwis internetowy dla cudzoziemców „Moduł Obsługi Spraw” pod adresem https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/ .  Portal powstał z myślą o usprawnieniu procedur migracyjnych, w tym procesu wypełniania wniosków pobytowych. Taki wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w urzędzie na dotychczasowych zasadach.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Urzędu do Spraw Cudzoziemców na temat funkcjonalności portalu „Moduł Obsługi Spraw” i planowanych udogodnieniach: https://www.gov.pl/web/udsc/portal-moscudzoziemcygovpl—uzyskaj-informacje-przygotuj-wniosek-lub-pismo-uniknij-bledow    

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status