Złożenie wniosku – pobyt czasowy/stały/rezydenta długoterminowego UE/Obywatel Zjednoczonego Królestwa

Złożenie wniosku – pobyt czasowy/stały/rezydenta długoterminowego UE/Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Wcześniejsza rezerwacja terminu w sprawie złożenia wniosku o pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE lub wniosku legalizującego pobyt obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest możliwa wyłącznie poprzez dedykowany adres e-mail rezerwacja.opt@muw.pl.

W tym celu należy przesłać uzupełniony elektronicznie wzór tabelki.

UWAGA!
Wiadomości nie zawierające uzupełnionej tabelki, bądź nie dotyczące rezerwacji będą usuwane przez system, rezerwacja nie zostanie zrealizowana!

DANE NIEZBĘDNE DO REZERWACJI TERMINU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU POBYTOWEGO:

  • Imię i nazwisko
  • Obywatelstwo
  • Data Urodzenia
  • Numer telefonu
  • Obecna podstawa legalnego pobytu (np. Karta Pobytu, Wiza Krajowa + kraj wydający, Wiza Schengen + kraj wydający, Ruch Bezwizowy)
  • Termin wygaśnięcia obecnej podstawy legalnego pobytu
  • Podstawa składania wniosku (np. Praca, Studia, Pobyt z Cudzoziemcem).
  • Miejsce składania wniosku (Kraków/Nowy Sącz).

Wzór tabeli do rezerwacji (pobierz)

ADRES REZERWACJI
Dane należy wysłać na e-mail: rezerwacja.opt@muw.pl
W tytule wiadomości należy wypisać legalizacja pobytu – imię i nazwisko

Materiały do pobrania

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status