Rezerwacja terminu na złożenie wniosku –
wymiana karty pobytu

Jeśli chcesz zarezerwować termin na złożenie wniosku o wymianę karty możesz to zrobić wyłącznie poprzez dedykowany adres e-mail: rezerwacja.opt@muw.pl

DANE NIEZBĘDNE DO REZERWACJI TERMINU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYMIANĘ KARTY POBYTU

  • Imię
  • Nazwisko
  • Obywatelstwo
  • Data urodzenia
  • Numer telefonu
  • Obecna podstawa legalnego pobytu
  • Termin wygaśnięcia obecnej podstawy legalnego pobytu
  • Podstawa składania wniosku
  • Miejsce składania wniosku

Wzór tabeli do rezerwacji (pobierz)

ADRES REZERWACJI
Dane należy wysłać na e-mail: rezerwacja.opt@muw.pl
W tytule wiadomości należy wypisać wymiana karty – imię i nazwisko.

Następnym krokiem, będzie stawienie się na wyznaczony termin do siedziby Wydziału – ul. Przy Rondzie 6 Kraków, sala obsługi B parter (od wejścia – lewa strona budynku). Pracownicy na stanowisku, posiadają listy zapisanych osób, na podstawie których będą o odpowiedniej godzinie prosić o podejście do swojego stanowiska.

Uwaga: W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu, cudzoziemiec powinien dodatkowo zawiadomić o tym fakcie organ, który wydał ten dokument.

Zawiadomienie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia karty pobytu. Zawiadomienia dokonuje się na formularzu. W takiej sytuacji cudzoziemcowi wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Ważne! Zaświadczenie wydaje się na wniosek cudzoziemca. Jest ważne tylko 30 dni.

Materiały do pobrania

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status