Zmiana minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Na rok 2022 r. ustalono również minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status