plakat informacyjny zawierający treść

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia określającego minimalne wynagrodzenie za pracę od początku obecnego roku, zmianie uległy istotne z punktu widzenia zatrudniania cudzoziemców przepisy.

Na rok 2023 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2023 r.

Kwota stabilnego i regularnego dochodu pozostaje bez zmian i wynosi minimum:

  • 776 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 600 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie.
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status