plakat informacyjny zawierający treść artykułu

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Od 1 lipca 2024 r. zacznie obowiązywać nowe minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4300 zł oraz minimalna stawka godzinowa w wysokości 28,10 zł.

Kwota stabilnego i regularnego dochodu pozostaje bez zmian i wynosi minimum:

  • 776 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 600 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie.
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status