plakat informacyjny zawierający treść

Zmiana w organizacji pracy Wydziału Spraw Cudzoziemców

Od dnia 27 lutego 2023 r. Punkt informacyjno-doradczy (PID) działa:

  • w poniedziałki: 7:00 – 18:00
  • od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30

W ramach Punktu informacyjno-doradczego (PID) można:

  • uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie przygotowania wniosku,
  • uzyskać informację ogólną dotyczącą pobytu w Polsce,
  • uzyskać szczegółową informację o sprawach w toku,
  • dołączyć dokumenty do spraw w toku (Dziennik podawczy).
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status