Duplikat wizy

Kogo dotyczy wniosek?

Cudzoziemca, który zgubił paszport lub musiał go wymienić, a miał w nim ważną wizę. Duplikat wizy jest wydawany na ten sam okres, na który była wydana wiza w poprzednim paszporcie.

Pamiętaj! Duplikat wizy wydawany jest tylko wtedy, gdy wiza była wydana przez polskiego konsula. Jeśli wizę wydały władze innego kraju, nie ma możliwości otrzymania duplikatu takiej wizy.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wydaniu duplikatu wizy należy złożyć za pośrednictwem poczty na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu
Wydział Spraw Cudzoziemców
Ul. Jagiellońska 52
33-300 Nowy Sącz

Wymagane dokumenty
 1. Sporządzony w języku polskim wniosek o wydanie duplikatu wizy zawierający dane pozwalające zidentyfikować cudzoziemca, tj.:
  • imię,
  • nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • telefon kontaktowy
  • obywatelstwo,
  • adres zamieszkania oraz 
  • uzasadnienie;

Uwaga: Nie określono ustawowego formularza wniosku o wydanie duplikatu wizy, oznacza to, że należy sporządzić go własnoręcznie. Pamiętaj o podpisaniu wniosku!

 1. Kserokopia dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
 2. Kopia poprzedniego dokumentu podróży
 3. Kopia wizy, którą wcześniej posiadał cudzoziemiec (jeżeli taką posiada).

Uwaga! W przypadku zagubienia starego paszportu, posiadanie nowego dokumentu podróży jest wymogiem koniecznym do wydania duplikatu wizy.

Opłaty

Wydanie duplikatu wizy jest bezpłatne.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status