Jak obliczyć wymagane środki finansowe w przypadku absolwenta studiów stacjonarnych

Przedstawione przez cudzoziemca środki finansowe powinny pokrywać sumę dwóch poniższych kategorii:

  1. Środki finansowe na utrzymanie podczas pobytu w Polsce 9 x 776 zł jeżeli cudzoziemiec jest osobą samotnie gospodarującą (tj. przebywającą samotnie i na własny rachunek) lub 9 x po 600 zł na każdą osobę jeśli jest osobą w rodzinie.
  2. Środki finansowe na pokrycie podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania to:
  • 200 złotych, jeśli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Polską,
  • 500 złotych, jeśli cudzoziemiec przybył z państwa UE niesąsiadującego z Polską,
  • 2500 złotych, jeśli cudzoziemiec przybył z państwa niebędącego członkiem UE, niesąsiadującego z Polską.

Pamiętaj! Możesz także przedstawić równowartość tych kwot w walutach obcych. Jeżeli cudzoziemiec przybył na terytorium Polski z członkiem swojej rodziny zobowiązany jest posiadać ww. środki również dla każdego członka rodziny.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status