Rezerwacja terminu na odbiór karty pobytu

Rezerwacja terminu na odbiór karty pobytu

O możliwości odbioru karty pobytu zostaniesz poinformowany za pośrednictwem smsa, który zostanie wysłany na numer telefonu, który podałeś we wniosku. Z uwagi na aktualną sytuację, jeśli nie dokonałeś wcześniej opłaty za kartę pobytu, potwierdzenie dokonania opłaty musisz przedstawić dopiero przy odbiorze karty pobytu.

Link do rezerwacji terminu do odbioru karty pobytu
http://okp.muw.pl/

Po otrzymaniu terminu, kartę będziesz mógł odebrać w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców znajdującym się przy ulicy Przy Rondzie 6 w Krakowie w Sali obsługi numer A.
Kartę pobytu możesz odebrać w godzinach otwarcia Wydziału:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Dane do opłaty za kartę pobytu:
Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000
Tytuł przelewu: imię i nazwisko cudzoziemca, karta pobytu

Ważna informacja: Przyjmujemy tylko osoby, z którymi się wcześniej skontaktujemy. Prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na zawiadomienie sms o możliwości odbioru karty.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status