Kiedy zmiana nie jest wymagana?

Przypadki, w których zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (zezwolenie wydane z art. 114 lub z art. 126) nie jest wymagana

Sytuacje, w których zmiana do decyzji nie jest wymagana opisuje art. 119 ustawy z dnia 12 grudnia o cudzoziemcach. Zgodnie z nim zmiany do decyzji nie są wymagane w przypadku zmiany:

  • siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy;
  • nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
  • przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę;
  • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
  • zastąpienie umowy cywilnoprawnej (tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło) umową o pracę,
  • zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków oraz zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status