plakat informacyjny zawierający treść

Pracownicy Wydziału Spraw Cudzoziemców przeszkoleni w zakresie zabezpieczeń i weryfikacji dokumentów

W dniach 17 – 18 października 2022 r. funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przeprowadzili kompleksowe szkolenie dotyczące zabezpieczeń stosowanych w dokumentach oraz weryfikacji ich autentyczności. Spotkanie odbyło się w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW w Krakowie, a udział w nim wzięli także pracownicy z Wydziału Spraw Obywatelskich.

Pracownicy urzędu wojewódzkiego otrzymali szczegółowy instruktaż obsługi specjalistycznego urządzenia Foster+Freeman VSC80i, które posłuży do weryfikacji autentyczności dokumentów przedstawianych przez cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z technikami stosowanymi podczas zabezpieczeń dokumentów, wzorcami dokumentów, fałszerstwami mogącymi wystąpić w dokumentach przedstawianych w MUW, z procesem ujawniania fałszerstw, a także właściwego użycia zakupionego urządzenia podczas weryfikacji autentyczności dokumentów.

Najnowocześniejsza technologia użyta w modelu VSC80i pozwala na wykrycie fałszerstw w przypadku m.in. paszportów, wiz oraz dowodów tożsamości. Urządzenie pozwoli także na badanie autentyczności dokumentów składanych do Wojewody Małopolskiego w celu potwierdzenia spełnienia przesłanek do przyznania Karty Polaka.

Dzięki profesjonalnemu instruktażowi i praktycznym ćwiczeniom pracownicy MUW zyskali nowe umiejętności, dzięki którym możliwe będzie zwiększenie stopnia wykrywalności fałszerstw i nieprawidłowości w zakresie dokumentów składanych jako dowody w procedurach administracyjnych.

Zakup urządzenia Foster+Freeman VSC80i został sfinansowany w ramach projektu „Projekt I3 – Infrastruktura, Innowacje, Informacja” – projekt Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, realizowany przez Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status