Sobota informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców 10.07.2021 r.

W sobotę 10 lipca 2021 r., w godzinach od 8:00 do 16:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Sobota Informacyjna.

Podczas sobotniego spotkania możliwe będzie:

  • złożenie wniosku dotyczącego legalizacji pobytu po wcześniejszej rezerwacji terminu,
  • uzyskanie stampili po wcześniejszej rezerwacji terminu (tylko w przypadku kiedy braki formalne zostały już uzupełnione),
  • dołączenie dokumentów do spraw w toku,
  • uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania/sprawdzenia wniosku,
  • uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
  • uzyskanie szczegółowych informacji co do stanu sprawy pozostającej w toku,

Uwaga! Aby złożyć wniosek dotyczący legalizacji pobytu należy dokonać rezerwacji. Należy wysłać wiadomość e-mail z tytułem “Sobota informacyjna 10.07” na adres: rezerwacja.opt@muw.pl, uwzględniając poniższe dane:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • numer telefonu,
 • podstawa legalnego pobytu (np. wiza, ruch bezwizowy),
 • ważność legalnego pobytu,
 • cel pobytu.

Uwaga! Aby uzyskać stampilę, należy dokonać rezerwacji. Należy wysłać wiadomość e-mail z tytułem “Sobota informacyjna 10/07 – stampila” na adres: rezerwacja.opt@muw.pl, uwzględniając poniższe dane:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • numer sprawy,
 • data złożenia wniosku.

Po wysłaniu wiadomości e-mail należy oczekiwać na zwrotne potwierdzenie zawierające godzinę spotkania.

Wydarzenie jest częścią Projektu Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Logo Unie Europejskiej Fundusz Azylu Migracji i Integracji

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status